خانه / چوب روسی – Sawn Wood

چوب روسی – Sawn Wood

آنچه که بنام چوب روسی یا نراد در ایران معروف است در واقع چوب بریده شده از درختان گونه کاج (ساسنا – pine ) و کاج نوئل ( یولکا spruce) و چند گونه دیگر است که خریداران در ایران فقط با این دو گونه آشنا هستند.

کیفیت کمی و کیفی این دو گونه با هم متفاوت و محل های استفاده از آنها هم بخاطر تفاوت در تراکم و وزن حجمی و بسیاری فاکتورهای دیگر فرق میکند.

هر چند چوب درخت کاج ( ساسنا ) از بسیاری جهات برتر از چوب درخت کاج نوئل ( یولکا ) میباشد ولی خریداران ایرانی بدلایل مختلفی یولکا را به ساسنا ترجیح میدهند و این گونه بیشترین حجم صادرات از روسیه به ایران را به خود اختصاص میدهد.

جهت اطلاع :
درختان برگ سوزنی گونه های بسیاری دارد که در مناطق مختلف زمین میرویند .
ولی چهار گونه گستردگی بیشتری داشته و از نظر تجاری مورد توجه هستند .
Spruce (ель-کاج نوئل)
Pine (сосна -کاج)
Larch(лиственница- سیاه کاج)
Cedrus(кедр- سدر)

چهار گونه درخت برگ سوزنی
چهار گونه درخت برگ سوزنی

چوب و‌درخت یولکا !
چوب گونه یولکا نرم است و دارای وزن حجمی ۴۷۰ کیلوگرم در هرمترمکعب با رطوبت ۱۲-۱۵ ‎٪ می باشد .
درختان گونه یولکا پس از ساسنا رتبه دوم را از نظر گستردگی پوشش گیاهی در جنگل های روسیه دارند .
درخت یولکا بشکل یک تنه صاف رشد میکند که دارای شاخه ها و گره های کمی میباشد .

در درخت بالغی که طولش به ۶۰ متر میرسد ۲۵ متر ابتدای درخت بسیار کم گره است .

چنین درختی در پایین تنه قطری بین ۰٫۴ الی ۱٫۲ متر می تواند داشته باشد .

کاج (ساسنا – pine ):
بیش از ۵۰ گونه از کاج به طور طبیعی در قلمرو فدراسیون روسیه رشد می کنند و کشت می شوند.
در ساخت و ساز، به طور عمده از کاج های زیر استفاده می شود:
عادی، انعطاف پذیر، رزین دار، باتلاقی، کره ای.
در عرضهای شمالی و میانی شایعترین گونه کاج (Pinus sylvestris.)
است .با این حال، کیفیت چوب کاج بستگی به منطقه ی رشد درخت دارد.