خانه / چوب غان (بروزا) برای تولید دسته بیل

چوب غان (بروزا) برای تولید دسته بیل

دسته بیل و دسته چوبی ایزار یکی از محصولات مورد نیاز بازار میباشد و با توجه به کیفیت چوب درخت غان این محصولات از چوب درجه یک غان تولید میشود . با توجه به کمبود مواد اولیه در ایران و محدودیت هایی که برای برداشت درختان جنگلی وضع شده شرکت ما این چوب را با کیفیت عالی در روسیه تولید و به ایران صادر میکند.