خانه / جهت اطلاع / مخاطرات چوب

مخاطرات چوب

رعایت نکردن اصول ضدعفونی و بسته بندی چوب صدمات جبران ناپذیری به چوب وارد میکند که گاهی عملا” باید محموله چوب معدوم شود.

عدم توجه به آلوده بودن چوب به حشرات چوب خوار و ضد عفونی نکردن چوب باعث صدمات جبران ناپذیری میشود.