بریدن درختان در جنگل -برش درخت زمستانی

بریدن درختان جنگلی هر چند درکل طول سال انجام میگیرد ولی در روسیه با توجه به بارانی و باتلاقی بودن جنگل ها که امکان ورود به آنها را غیر ممکن میسازد بریدن درختان بیشتر در فصل سرد سال ( دمای زیر منهای ۱۰درجه سانتی گراد) که زمین و رودخانه ها یخ زده و امکان تردد ماشین های سنگین وجود دارد انجام میگیرد.
غیر از موضوع دسترسی آسان به درختان جنگلی در فصل زمستان ؛ به دلیل خواب زمستانی، درختان جذب آب از زمین نداشته و به همین خاطر رطوبت کمتری نسبت به درختان بریده شده در تابستان دارند وچوب ها پس از بریده شدن ضمن سبکی وزن دیرتر سیاه میشوند.(برش زمستانی )