مختصر و مفید درباره درختان برگ سوزنی !

درختان برگ سوزنی همانطور که از نامشان پیداست درختانی هستند با برگ های سوزنی شکل و همیشه سبز از راسته کاج سانان.
این درختان تنوعی در حدود ۶۰۰ گونه در روی زمین دارند که تعدادی از آنها دارای گستردگی وسیع و عده ای بسیار نادر هستند.
درختان برگ سوزنی یک از بزرگترین منابع تولید اکسیژن در روی کره زمین هستند و غیر از استفاده از چوب آنها در صنعت و ساختمان و … دارای مواد آلی و ویتامین های مفید هستند که در داروسازی و تولید محصولات بهداشتی استفاده میشود.
حتی از شیره درختان برگ سوزنی در صنعت رنگ سازی استفاده میشود.
برگ سوزنی ها حاوی کاروتن؛ ویتامین های ب۱؛ ب۲؛ ب۳؛ پ پ ؛ ب۶؛ بیوتین ؛ویتامین c؛ ویتامین ب ۹
کبالت ؛ آهن و منگنز
واسید های آمینه میباشند .