خانه / جهت اطلاع / آنتی سپتیک ها

آنتی سپتیک ها

برای جلوگیری از کپک زدگی و محافظت چوب در مقابل حشرات چوب خوار، چه خیس که معمولا” به این شکل حمل یا در انبارها نگهداری میشود و چه خشک و حتی بعد از تبدیل به محصول نهایی شدن میتوان از آنتی سپتیک ها استفاده کرد.
آنتی سپتیک ها مواد شیمیایی هستند که معمولا” به شکل مایع تولید میشوند که برای محافظت از چوب روی آن پاشیده میشود و یا با قلم مو روی چوب زده میشود .
در مورد چوب های تولید شده پس از برش که خیس هستند میتوان چوب را در حوضچه حاوی آنتی سپتیک غوطه ور کرد .
به این ترتیب روی چوب خیس تا مدتی کپک ( قارچ ها و یا عوامل مخرب دیگر ) رشد نخواهد کرد.
در مورد محصول تولید شده با استفاده از آنتی سپتیک ها تا ۷-۸ سال میتوان چوب را از گزند عوامل مخرب محافظت کرد .