خانه / جهت اطلاع / جلوگیری از سیاه شدن تخته

جلوگیری از سیاه شدن تخته

برای جلوگیری از سیاه شدن تخته (کپک زدن بدلیل رطوبت و گرما) در هنگام بسته بندی در هر ردیف بین تخته ها لابند گذاشته میشود .
این کار باعث گردش هوا بین تخته ها و خشک شدن طبیعی آنها میشود .