خانه / جهت اطلاع / چوب و‌درخت یولکا

چوب و‌درخت یولکا

چوب گونه یولکا نرم است و دارای وزن حجمی ۴۷۰ کیلوگرم در هرمترمکعب با رطوبت ۱۲-۱۵ ‎٪ می باشد .
درختان گونه یولکا پس از ساسنا رتبه دوم را از نظر گستردگی پوشش گیاهی در جنگل های روسیه دارند .
درخت یولکا بشکل یک تنه صاف رشد میکند که دارای شاخه ها و گره های کمی میباشد . در درخت بالغی که طولش به ۶۰ متر میرسد ۲۵ متر ابتدای درخت بسیار کم گره است . چنین درختی در پایین تنه قطری بین ۰٫۴ الی ۱٫۲ متر می تواند داشته باشد .