خانه / جهت اطلاع / کاج (ساسنا – pine )

کاج (ساسنا – pine )

بیش از ۵۰ گونه از کاج به طور طبیعی در قلمرو فدراسیون روسیه رشد می کنند و کشت می شوند.
در ساخت و ساز، به طور عمده از کاج های زیر استفاده می شود:
عادی، انعطاف پذیر، رزین دار، باتلاقی، کره ای.
در عرضهای شمالی و میانی شایعترین گونه کاج
(Pinus sylvestris.)
است .
با این حال، کیفیت چوب کاج بستگی به منطقه ی رشد درخت دارد.