خانه / جهت اطلاع / قبول سفارش و برش سایزهای غیر استاندارد

قبول سفارش و برش سایزهای غیر استاندارد

قبول سفارش و برش سایزهای غیر استاندارد
از گونه های برگ سوزنی یولکا، ساسنا، لارچ (لیستونیتسا)
ضخامت از ۱ سانتیمتر تا ۳۰ سانتیمتر
عرض از ۱ سانتیمترتا ۳۰ سانتیمتر
طول از ۳۰ سانتیمتر تا ۱۲ متر
و گونه های برگ پهن
راش
بلوط
ضخامت ۵،۶،۷ سانتیمتر
عرض ۱۰ تا ۵۰ سانتیمتر
طول ۵۰ تا ۴۰۰ سانتیمتر

خیس
خشک ترانسپورت ۱۸-۲۰‎٪
خشک نجاری ۸‎٪
خشک کامل ماکروویو
Thermowood pine, larch, ash
امکان تامین چوب های بدون گره
تخته از ریشه درختان برگ پهن
تامین چوب های کمیاب و زینتی
روکش از انواع درختان در ضخامت های مختلف