خانه / دسته‌بندی نشده / کیفیت چوب چهارتراش

کیفیت چوب چهارتراش

کیفیت چوب چهارتراش با ۷ پارامتر زیر تعیین میشود.
۱- مطابقت اندازه برش واقعی و اسمی
۲- رطوبت
۳- صافی سطح
۴-موازی بودن سطوح عمودی و افقی
۵- عمود بودن برش ها در عرض و ارتفاع
۶- وجود ضایعات چوب مثل گره، ترک ، کپک زدگی، آسیب های مکانیکی و …
۷- انجام ضدعفونی برای محافظت از باکتری ها، قارچ ها

کیفیت بالای گرده تضمین کننده تولید چوب با کیفیت بالاست